Goed gemutst

Met hun witte kapjes en blauwe jurken vallen de Zendings-diaconessen op in het straatbeeld. “Toen ik erover dacht om diacones te worden”, zegt een van de zusters, “wilde ik niet in zo’n jurk rondlopen. Nu zie ik dat het ook z’n voordelen heeft. Je bent herkenbaar.”

Aldus een citaat uit Goed Gemutst. Dit boek verscheen n.a.v. het 75-jarig bestaan van het Zendings-Diaconessenhuis te Amerongen. Het bevat korte interviews met diaconessen en overdenkingen van ds. P. Vermaat.

Te bestellen

Johannes-Multimedia